testt

Hieronder volgt een tarieven en kosten
overzicht om u een beeld te geven van wat de opvang u gaat kosten.

 

 

Tarieven 2019

Uren per product

Kosten per (half) uur

Tijden

 

 

Vaste
opvang

 

 

 

 

5,5

 

€ 8,02

 

7.30-13.00

13.00-18.30

 

 

Flexibele opvang

 

 

 

 

5,5

 

 

€ 8,59

 

 

 

Verlengde opvang

 

0,5

0,5

0,5

 

 

€ 12,50

€ 7,23

€ 12,50

 

 

06.30 – 07.00

07.00 – 07.30

18.30 – 19.00

 

 

Extra opvang

 

 

 

 

5,5

 

 

€ 8,70

 

 

Per dagdeel

 

Onder schooltijd

 

6,5

 

 

€ 12,50

 

 

8.30-15.00

8.30 – 15.00

 

40 weken opvang

47 weken opvang

Extra opvang 40-47

 

 

5,5

5,5

5,5

 

€ 9,00

€ 8,52

€ 9,63

 

40 schoolweken

Extra informatie:

·            
Het uurtarief is
inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers.

·            
Feestdagen en andere
niet afgenomen dagen mogen het hele kalenderjaar, indien mogelijk, op de groep
ingewisseld worden. ( 
jan-dec)

·            
Flexibele opvang: Het
gemiddeld aantal af te nemen uren is minimaal 11 uur (is twee dagdelen). Het
flexibele dagdeel is gegarandeerd in de week maar blijft beperkt in aanbod op
de gewenste dag.

De belastingdienst
vergoedt over het maximale tarief van € 8,02. Bij afname van vaste opvang zit u
op dit tarief en wordt dus over de totale kosten kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kinderopvang valt
onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het
aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de 
Belastingdienst
kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag
 terugvinden. www.toeslagen.nl Wist
u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het
1e kind?

Registratiegegevens:
LRK nummer: 364621060