Welkom bij Minerva kids

Kinderdagverblijf Minerva Kids is gehuisvest op het bedrijventerrein Minervum. Dit ligt in Breda nabij de woonwijken Heusdenhout, Brabantpark, Breepark (Bavelseberg) en op de route naar grote uitvalswegen (A27). Ook vanuit Dorst, Rijen en Molenschot is ons kinderdagverblijf makkelijk bereikbaar.

Het kinderdagverblijf biedt ruimte aan 60 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen worden onderverdeeld in vijf verticale groepen van maximaal twaalf kinderen. Bij een volledige bezetting zijn er dan minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Verticale groepen wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep zitten. Hiervoor is bewust gekozen omdat uit onze ervaring blijkt dat dit grote voordelen heeft.

Voor meer info over onze pedagogisch visie verwijzen wij u naar onze missie en visie en ons pedagogisch beleid.

Verschillende groepen

De groepen van Minerva Kids zijn onderverdeeld in bosdieren; Egels, Vlinders, Vogels, Hertjes, Konijnen. Deze dieren komen ook in de schilderingen van de groep terug. Hiervoor is bewust gekozen omdat dit voor kinderen herkenbaar en duidelijk is. Elk kind heeft dan ook zijn eigen stamgroep. Daarnaast heeft elke groep vaste pedagogisch medewerkers. We vinden het voor kinderen erg belangrijk dat zij vaste personen om zich heen hebben waarmee ze een band op kunnen bouwen. Minerva Kids beschikt over een hecht, ervaren team. De pedagogisch medewerkers zijn volledig op elkaar ingespeeld en zij bouwen een band op met de kinderen vanaf dat ze binnenkomen, totdat ze weer naar school gaan.

                                                     

Alle kinderen hebben een mentor, zij onderhoud de contacten met de ouders, zij zorgt voor een overdracht en de observaties ( KIJK) van het kind. Buiten de persoonlijke overdracht bij het halen en brengen kunnen ouders de gehele dag inloggen op het ouderportaal, om de dag van hun kind te volgen. Ouders ontvangen foto’s via het ouderportaal van hun kind als er leuke momenten zijn vastgelegd.

Iedere groep is ongeveer hetzelfde gemeubileerd en ingedeeld. Bij de indeling hebben we er voor gekozen om hoekjes te creëren. Het is belangrijk dat kinderen zich terug kunnen trekken wanneer ze hier behoefte aan hebben. Elke groep heeft twee slaapkamers met vijf bedjes. Elk kind heeft een eigen bedje.

Buitenspeelplaats

Naast de vijf groepen heeft de vestiging ook een uitdagende, gezellige buitenspeelplaats en een sfeervolle speelhal waar per dag ander spel en ontwikkelingsmateriaal wordt aangeboden. Elke groep heeft verbinding met deze hal, die in de ochtend voor 08.30 uur gebruikt wordt voor het brengen van de kinderen. In de speelhal is een ruimte aanwezig met vijf kindertoiletjes.

Als het weer het toe laat proberen we iedere dag naar buiten te gaan. Vanuit drie groepen is de buitenspeelplaats te bereiken. De speelplaats loopt rondom het gebouw en is grotendeels betegeld. Aan een zijde liggen houtsnippers met lage, gekleurde (zit)boomstammen , er staat een speelhuis en er is een buitenkeuken en een grote boom om in de zomer schaduw te creëren. In het betegelde gedeelte van de tuin ligt een zandbak  en een babytuin met daarboven een schaduwdoek. Aan de andere zijde van de speelplaats is het gedeelte waar kinderen kunnen fietsen en er is een moestuin aanwezig. Achter het gebouw hebben we  schuurtjes met buitenspeelgoed zoals fietsjes, loopwagentjes etc.

           

We werken in een gezellige, huiselijke sfeer en volgens een vaste dagindeling, zodat de dag voorspelbaar en dus veilig is voor het kind. Binnen de dag structuur wisselen rustige en actieve momenten elkaar af en zijn er ook activiteiten met leeftijdsgenootjes, want natuurlijk is het ook leuk om met kinderen van de eigen leeftijd te spelen! Kortom binnen Minerva Kids staat het spelenderwijs leren centraal en dat maakt elke dag tot een feestje!

Activiteiten

Naast knutselen, schilderen en koken wordt er ook met de kinderen muziek gemaakt, gedanst en gezongen. De muziek/dans sluit aan bij de fantasiewereld van de kinderen en op het thema van die periode.

                                   

Wij bieden de 3-plussers de mogelijkheid om zich op hun niveau te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn gericht op alle ontwikkelingsgebieden en bereiden de kinderen voor op de basisschool.  We leren de kinderen spelenderwijs ook enkele Engelse woordjes en gebarentaal.

Voor de baby’s is een snoezelruimte ingericht. Snoezelen=snuffelen (ontdekken) en doezelen= (genieten). Bij Minerva Kids werken we met thema’s die ± 4 weken duren. Deze thema’s zijn vaak gerelateerd aan het seizoen of aan feestdagen. Voordat de maand start wordt er een activiteiten overzicht gemaakt, waarin ook alle ontwikkelingsgebieden vermeld worden.

Enkele keren per jaar geven wij een nieuwsbrief “De Kidsflits “ uit waarin we leuke uitspraken, pedagogische nieuws, huisregels en verjaardagen van de kinderen beschrijven. Deze brief wordt samen met het activiteiten overzicht per mail aan ouders verzonden.

We hebben een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de Sint en Kerst vieringen, carnaval, maar ook een oma en opa dag/familiedag. Voor deze dag kunnen de oma’s en opa’s of andere familieleden van de kinderen zich inschrijven.

In het voorjaar/zomer komt de fotograaf bij ons op bezoek. Zij maakt zowel portret- als groepsfoto’s. Ouders zijn in de gelegenheid om deze aan te schaffen en bij te bestellen.

Voor al onze activiteiten verwijzen wij naar onze nieuws en Facebook pagina. www.facebook.com/MinervaKids