Openingstijden en opvangmogelijkheden

Ruime openingstijden

De reguliere openingstijden van Minerva Kids  zijn van maandag tot en met vrijdag, van 7.30 uur tot 18.30 uur.  Ook buiten de reguliere openingstijden zijn er mogelijkheden voor opvang. Wij bieden, onder bepaalde voorwaarden, opvang vanaf 7.00 uur en tot 19.00 uur, de  tijden vallen onder verlengde opvang.

Vaste opvangdagen

Vaste opvang  houdt in dat u opvang heeft op vaste dagdelen. Een dag is opgedeeld in twee dagdelen van 5,5 uur. De ochtend loopt van 7.30 uur tot 13.00 uur en de middag start om 13.00 en loopt tot 18.30 uur. Daarnaast is vervroegde of verlengde opvang mogelijk. U kunt al opvang afnemen vanaf 2 dagdelen per week.

Flexibele opvangdagen

Flexibele opvang is ideaal voor ouders die geen vast werk- of studierooster hebben. Bij flexibele opvang kunt u uw dagdelen wekelijks naar wens inplannen. Het is belangrijk dat u een juiste inschatting maakt van het aantal dagdelen dat u per week nodig gaat hebben. Het flexibele dagdeel blijft gegarandeerd in de week maar blijft beperkt in aanbod op de gewenste dag. Flexibele opvang kunt u afnemen vanaf 2 dagdelen per week.

Bij flexibele opvang kunnen de dagdelen, net als bij vaste opvang, op twee verschillende momenten op de dag ingaan. Het eerste moment is om 7.30 uur en dit dagdeel loopt tot 13.00 uur. De laatste mogelijkheid start om 13.00 uur en loopt tot 18.30 uur.

Combinatie vast/flexibele opvang

Wilt u een combinatie van bovenstaande vormen? Ook dat kan bij Minerva Kids Kinderopvang. Als u bijvoorbeeld wel een vaste dag in de week werkt maar de rest flexibel kunt u 1 dag als vaste dag ‘vastzetten’ en 2 dagen als flexibele dagdelen. Voor combinatie vast/flexibele opvang betaalt u het uurtarief van flexibele opvang.

Opvang tijdens schoolweken (40 weken)

Hierbij kunt u opvang afnemen gedurende de 40 schoolweken, en niet de 12 weken schoolvakantie.

Wisseldagen en extra dagen

Alle feestdagen en andere dagen binnen een kalenderjaar mogen onbeperkt geruild/gewisseld worden indien de planning het toelaat. Aanvragen hiervoor uitsluitend via de mail locatie@minervakids.nl
Ook is het mogelijk om incidenteel extra dagdelen aan te vragen. Uiteraard zijn wij gebonden aan de mogelijkheden die de wet ons biedt voor het maximale aantal kinderen per leeftijdsgroep die op één groep mogen verblijven en het aantal beschikbare pedagogisch medewerkers. Op de vestiging zal de unitmanager beoordelen of uw aanvraag mogelijk is. Indien er op de stamgroep van uw kind geen ruimte is, zal de unitmanager, na uw toestemming, kijken of er op de uitwijkgroep ruimte is.

Inclusief in pakket

Bij Minerva Kids zijn de luiers, de standaard babyvoeding, warme maaltijd tot 1 jaar, de fruithapjes en het middag eten en drinken inbegrepen in de uur prijs. Rond half 5 bieden wij de kinderen een gezonde smoothie aan zodat de kinderen hun dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente binnen krijgen.

Feest en gedenkdagen

Nieuwjaarsdag 1 jan
2e paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag 5 mei ( 1 x in de 5 jaar, 2015- 2020)
Hemelvaart
2e pinksterdag
1e kerstdag
2e kerstdag

Verder willen wij u erop attenderen dat op 24 december (kerstavond) en 31 december (oudejaarsdag) Minerva Kids om 17.30 uur zal sluiten.

Nationale feestdagen en alle andere dagen mogen binnen een kalenderjaar onbeperkt geruild/gewisseld worden.

 

Kom ons snel eens opzoeken!
Minervum 7092-A
4817 ZK Breda
Telefoon: 076 – 5879 486
E-mail: info@minervakids.nl