Info van alle dag

Binnen Minerva Kids Kinderopvang hebben we een duidelijk beleid om de kwaliteit van de kinderopvang hoog te houden. Zo kunnen we de kwaliteit binnen onze organisatie beheren en versterken waar nodig. Ook van ouders verwachten wij dat ze mee participeren in de opvang van hun kind. Wanneer we zowel binnen de kinderopvang maar ook thuis gelijksoortige rituelen hebben en gelijke afspraken maken met het kind (bijvoorbeeld in het zindelijk worden), blijft het voor het kind duidelijk wat er verwacht wordt.

Ons voedingsbeleid

Het moment van eten en drinken is vol van rituelen en communicatie. Kinderen leren van elkaar wanneer ze samen aan tafel eten. Daar waar de één het voedsel nog volop aan het ontdekken is door te voelen, proeven en ruiken, is de ander zijn motorische vaardigheden aan het oefenen door het stukje eten op een vork te prikken en in zijn mond te steken of…nog moeilijker…zijn boterham te smeren! Ook leren kinderen te wachten op hun beurt, te vragen wat ze willen hebben en allerlei normen en waarden rond het ritueel De Maaltijd.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons voedingsbeleid.

Als extra service voor de ouders bieden wij tegen betaling een warme maaltijd aan. (Voor kinderen tot 1 jaar is deze maaltijd inclusief). Hiervoor kan de ouder een strippenkaart aanschaffen, welke op de vestiging te koop is. U kunt er voor kiezen om uw kind incidenteel of structureel mee te laten eten. Wanneer uw kind incidenteel mee mag eten, dan kunt u ’s ochtends aan de groepsleiding doorgeven dat hij mee-eet. Per seizoen staan er andere maaltijden op het menu. De samenstelling is ook nu volgens de adviezen van het voedingscentrum. Ze worden vers aangeleverd, met verse ingrediënten.

In/exclusief in pakket

Luiers, voeding en verzorgingsproducten zijn bij de prijs inbegrepen.

 Waar zorgt u voor?

  • Borstvoeding (gelieve voeding bevroren aan te leveren met de voor- en achternaam van het kind en de datum van afkolven)
  • Seizoensgebonden slaapzak
  • Een setje reserve kleding
  • Speen (graag voorzien van naam) en eventueel een knuffel

Lekker én veilig slapen

Net als bij het eten wordt ook bij het slapen zoveel mogelijk het ritme aangehouden van wat het kind thuis gewend is.  Ieder kind heeft zijn eigen bed op een slaapkamer.

We hanteren een strikt veilig slapen beleid. De medewerkers kijken minimaal ieder kwartier naar de situatie op de slaapvertrekken, en we werken met babyfoons.  Ligt iedereen nog lekker te slapen? Is de slaapsituatie voor ieder kind nog veilig? Zijn er kinderen wakker? Kortom we dragen zorg voor een veilige slaapomgeving voor de kinderen.

We vragen ouders zelf een seizoensgebonden slaapzak voor hun kind mee te geven, en uiteraard de knuffel waar de kinderen zo aangehecht zijn tijdens hun slaapje. Daarnaast bakeren we de kinderen niet in en zijn slaap ondersteunende middelen (zoals bijv. de piramide slaper) niet toegestaan. Overigens maken we wel gebruik van aeroslepers.

Zindelijk worden

Een kind wordt zindelijk wanneer het daar zelf aan toe is. Zij gaan interesse krijgen voor het toilet ritueel. Op de verticale groepen van Minerva Kids kinderopvang zien we vaak dat jonge kinderen de oudere, zindelijke kinderen willen nadoen. Dan zijn zij ook groot! We starten de zindelijkheidstraining altijd in overleg met de ouder.

Een ziek kind op de groep

Het kan voorkomen dat een kind ‘s morgens gezond op het kindercentrum wordt gebracht en later op de dag ziek wordt. Ieder kind reageert anders op koorts. Daar waar het ene kind nog vrolijk lacht met 38 graden verhoging, is het andere kind futloos en hangerig.

Wanneer een kind 38 graden verhoging heeft neemt de medewerker altijd contact op met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren. Ouders worden altijd ingelicht wanneer hun kind zieker is geworden en het sowieso naar huis moet.

Een kind moet binnen 2 uur opgehaald worden indien:
Het 39 graden koorts heeft;
Het dusdanig uit haar doen is dat zij niet meer zonder aandacht van een leidster kan;
Het kind het groepsgebeuren zelf als belastend ervaart;
Het kind een besmettelijke ziekte heeft.

Door Covid-19 zijn onze regels enigszins aangepast, wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD en de beslisboom

https://www.minervakids.nl/wp-content/uploads/2021/08/Beslisboom-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_140721.pdf

Waar kinderen spelen gebeuren ongelukjes

Vaak kunnen we met een knuffel en een pleister de meeste ongelukjes wel oplossen, maar helaas zijn er in sommige gevallen meer handelingen nodig om hulp te verlenen. Bij Minerva Kids Kinderopvang zijn er op elk moment van de dag gecertificeerde Kinder-EHBO medewerkers aanwezig die eerste hulp kunnen verlenen bij het kind.

                              

Samen op pad

Kinderopvang Breda Minerva Kids werkt met een activiteiten jaarplan. In dit activiteitenplan staan thema’s centraal die verbonden zijn met de leefwereld van het kind. De activiteiten kunnen plaatsvinden op de vestiging zelf, maar er kunnen ook uitstapjes worden gemaakt. Dit kan samen met ouders of alleen met de pedagogische medewerkers. Er wordt altijd toestemming aan ouders gevraagd wanneer we een uitstapje willen maken.