Hieronder volgt een tarieven en kosten overzicht om u een beeld te geven van wat de opvang u gaat kosten. 

Tarieven 2020
Uren per product
Kosten per(half) uur
Tijden
Vaste opvang
5.5
€ 8,24
7.30-13.00 13.00-18.30
Flexibele opvang
5.5
€ 9,07
Verlengde opvang
0.5 0.5 0.5
€ 12,85 € 7,43 € 12,85
06.30 – 07.00 07.00 – 07.30 18.30 – 19.00
Extra opvang
5.5
€ 8,94
Per dagdeel
Onder schooltijd
6.5
€ 8,83
8.30 - 15.00
40 weken opvang 47 weken opvang Extra opvang 40-47
5.5 5.5 5.5
€ 9,25 € 8,76 € 9,90
40 schoolweken

Extra informatie:
  • Het uurtarief is inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers.
  • Feestdagen en andere niet afgenomen dagen mogen het hele kalenderjaar, indien mogelijk, op de groep ingewisseld worden. ( jan-dec)
  • Flexibele opvang: Het gemiddeld aantal af te nemen uren is minimaal 11 uur (is twee dagdelen). Het flexibele dagdeel is gegarandeerd in de week maar blijft beperkt in aanbod op de gewenste dag.
  • Wij hanteren 1 maand opzegtermijn

De belastingdienst vergoedt over het maximale tarief van € 8,17. Bij afname van vaste opvang zit u op dit tarief en wordt dus over de totale kosten kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden. www.toeslagen.nl Wist u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het 1e kind?

Registratiegegevens: LRK nummer: 364621060

div>