Hieronder volgt een tarieven en kosten overzicht om u een beeld te geven van wat de opvang u gaat kosten.

Tarieven per 1 januari 2018

Uren per dagdeel Kosten per dagdeel Kosten per uur
Vaste opvang 5,5 € 39,38 € 7,16
Flexibele opvang 5,5 € 42,19 € 7,67
Vast/flex opvang 5,5 € 42,19 € 7,67
 40 weken pakket 5,5 € 44,22 € 8,04
onder schooltijd 8.30 - 15.00 u  6,5 € 49,86 € 7,67
Verlengde opvang
Van   7.00-  7.30 uur 0,5 €  6,49
Van 18.30-19.00 uur 0,5 €  6,49
Van 12.30-13.00 uur 0,5 €  5,76
Van 13.00-13.30 uur 0,5 €  5,76
Van 15.00-15.30 uur 0,5 €  5,76
Extra opvang 5,5 € 42,74 € 7,77
Extra opvang 40 wk pakket 5,5 € 47,30 € 8,60

Bruto bedragen voor teruggave kinderopvangtoeslag De belastingdienst vergoedt over het maximale tarief van € 7,45. Bij afname zit u onder dit tarief en wordt dus over de totale kosten kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat houdt in dat u de kosten kunt meerekenen bij het aanvragen van Kinderopvangtoeslag. Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden voor het ontvangen van Kinderopvangtoeslag terugvinden. www.toeslagen.nl Wist u dat ook bij 2e en volgend kind de teruggave aanzienlijk meer is dan bij het 1e kind?

Registratiegegevens: LRK nummer: 364621060

 
div>