Algemeen


Kinderdagverblijf Minerva Kids is gehuisvest op het bedrijventerrein Minervum. Dit ligt in Breda nabij de woonwijken Heusdenhout, Brabantpark, Breepark ( Bavelseberg ) en op de route naar grote uitvalswegen (A27). Ook vanuit Dorst, Rijen en Molenschot is ons kinderdagverblijf makkelijk bereikbaar.

Het kinderdagverblijf biedt ruimte aan 60 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze kinderen worden onderverdeeld in vijf verticale groepen van maximaal twaalf kinderen. Bij een volledige bezetting zijn er dan minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Verticale groepen wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep zitten. Hiervoor is bewust gekozen omdat uit onze ervaring blijkt dat dit grote voordelen heeft. 

Voor meer info over onze pedagogisch visie verwijzen wij u naar onze missie en visie en ons pedagogisch beleid op onze website www.minervakids.nl.

De groepen van Minerva Kids zijn onderverdeeld in bosdieren; Egels, Vlinders, Vogels, Eekhoorns, Konijnen. Deze dieren komen ook in de schilderingen van de groep terug. Hiervoor is bewust gekozen omdat dit voor kinderen herkenbaar en duidelijk is. Elk kind heeft dan ook zijn eigen stamgroep. Daarnaast heeft elke groep vaste pedagogisch medewerkers. We vinden het voor kinderen erg belangrijk dat zij vaste personen om zich heen hebben waarmee ze een band op kunnen bouwen. Minerva Kids beschikt over een hecht, ervaren team. Er is vrijwel geen verloop van medewerkers binnen het team, waardoor de pedagogisch medewerkers volledig op elkaar ingespeeld zijn en zij een band op kunnen bouwen met de kinderen vanaf dat ze binnenkomen, totdat ze weer naar school gaan.

Alle kinderen hebben een mentor, zij onderhoud de contacten met de ouders, zij zorgt voor een overdracht en de observaties ( Dit kan ik al) van het kind.  Ouders ontvangen als zij willen foto’s via de app van hun kind als er leuke momenten zijn vastgelegd.

Iedere groep is ongeveer hetzelfde gemeubileerd en ingedeeld. Bij de indeling hebben we er voor gekozen om hoekjes te creëren. Het is belangrijk dat kinderen zich terug kunnen trekken wanneer ze hier behoefte aan hebben.  Elke groep heeft twee slaapkamers met vijf bedjes.  Elk kind heeft een eigen bedje.

Naast de vijf groepen heeft de vestiging ook een uitdagende, gezellige buitenspeelplaats en een sfeervolle speelhal waar per dag ander spel en ontwikkelingsmateriaal wordt aangeboden. Elke groep heeft verbinding met deze hal, die in de ochtend voor 08.30 uur gebruikt wordt voor het brengen van de kinderen. In de speelhal is een ruimte aanwezig met vijf kindertoiletjes.

Als het weer het toe laat proberen we iedere dag naar buiten te gaan.  Vanuit drie groepen is de buitenspeelplaats te bereiken. De speelplaats loopt rondom het gebouw en is grotendeels betegeld. In het midden staat een speeltoestel en bij het gras in het zand boomstammen een grote boom om in de zomer schaduw te creëren. In het betegelde gedeelte van de tuin ligt een zandbak met daarboven een schaduwdoek, indien nodig In de hoek van de speelplaats is een moestuin aanwezig. Achter het gebouw hebben we een schuur met buitenspeelgoed zoals fietsjes, loopwagentjes etc.

We werken in een gezellige, huiselijke sfeer en volgens een vaste dagindeling, zodat de dag voorspelbaar en dus veilig is voor het kind. Binnen de dag structuur wisselen rustige en actieve momenten elkaar af en zijn er ook activiteiten met leeftijdsgenootjes, want natuurlijk is het ook leuk om met kinderen van de eigen leeftijd te spelen! Kortom binnen Minerva Kids staat het spelenderwijs leren centraal en dat maakt elke dag tot een feestje!


ACTIVITEITEN

Twee groepen zijn op dit moment ingericht als activiteiten ruimtes, de creatieve groep waar we allerlei creatieve activiteiten doen,  oa. koken, knutselen,  en schilderen. De andere groep is ingericht als 3+ groep.  Wij bieden de 3-plussers de mogelijkheid om zich op hun niveau te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn gericht op alle ontwikkelingsgebieden en bereiden de kinderen voor op de basisschool.  We leren de kinderen spelenderwijs ook enkele Engelse woordjes.                                                                                                        

Voor de baby’s hebben een snoezelruimte ingericht. Snoezelen=snuffelen (ontdekken) en doezelen= (genieten)                                                                                                                                        
Bij Minerva Kids werken we met thema’s die ± 6 weken duren. Deze thema's zijn vaak gerelateerd aan het seizoen of aan feestdagen. Voordat de maand start wordt er een activiteiten overzicht gemaakt, waarin ook alle ontwikkelingsgebieden vermeld worden.

Maandelijks geven wij een nieuwsbrief “De Kidsflits “ uit waarin we leuke uitspraken, pedagogische nieuws, huisregels en verjaardagen van de kinderen beschrijven. Deze brief wordt samen met het activiteiten overzicht per mail aan ouders verzonden.

Bij Minerva Kids werkt een pedagogisch medewerkster die wekelijks met de kinderen muziek maakt, danst en zingt. De muziek /dans sluit aan bij de fantasiewereld van de kinderen en op het thema van die periode, daarnaast hebben we ook een medewerkster die gediplomeerd “relax coach” is.  Hierbij worden op een speelse wijze ontspanningsoefeningen met kinderen gedaan . De dagen van de activiteiten zullen per keer verschillen zodat ieder kindje hierbij aanwezig kan zijn. Ook komt een aantal keren per jaar komt een kapster langs, u kunt tegen betaling de haren van uw kind laten knippen.

We hebben een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de Sint en Kerst vieringen, carnaval, maar ook een oma en opa dag/familiedag. Voor deze dag kunnen de oma's en opa’s of andere familieleden van de kinderen zich inschrijven. Ook gaan we regelmatig met de kinderen naar het bos of naar de boerderij en/of speeltuin. 

In het voorjaar/zomer komt de fotograaf bij ons op bezoek. Zij maakt zowel portret- als groepsfoto's. Ouders zijn in de gelegenheid om deze aan te schaffen en bij te bestellen.

Voor al onze activiteiten verwijzen wij naar onze nieuws en Facebook pagina. www.facebook.com/MinervaKids  

 

Kom ons snel eens opzoeken!
Minervum 7092-A
4817 ZK Breda
Telefoon: 076 - 5879 486
E-mail: info@minervakids.nl